training

Werken met Reformatorische ouders

Praten over God tijdens de hulpverlening? Veel hulpverleners vinden dat lastig of niet nodig, vooral als ze zelf niet gelovig zijn. Dat terwijl religie van grote invloed is op alle levensterreinen en bepalend bij de wijze waarop binnen gezinnen problemen geduid en opgelost worden.

Deze training richt zich op professionals die te maken hebben met gezinnen of gezinsleden die opgroeien in een zogenaamde wij-cultuur. We zullen tijdens deze training de focus leggen op de reformatorische gemeenschap zoals die binnen Nederland functioneert.

Deze training gaat over waarden binnen gesloten gemeenschappen, thema’s binnen de gemeenschap, spreken van de ‘gezinstaal’, en het zorgvuldig en methodisch inbrengen van de geestelijke dimensie binnen gesprekken.
Op een interactieve wijze zullen kennis, visie en vaardigheden aan de orde komen.

Inhoud

De training kan één of twee dagdelen bevatten. In het geval de opdrachtgever kiest voor twee dagdelen zal samengewerkt worden met een trainingsacteur.
Binnen de training komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Kenmerken van een wij-cultuur en ik-cultuur; wat betekent dit voor gespreksvoering binnen hulpverleningskader?
  • Thema’s binnen reformatorische cultuur (gezag, gezinsvorming, man/vrouw verhouding, seksualiteit, kerkrecht)
  • Communiceren vanuit vijf dimensies met focus op de geestelijke dimensie
  • Oefenen aan de hand van een casus, met gespreksvoering vanuit vijfde dimensie
  • Verzamelen van do’s en dont’s n.a.v. input van deze training

Voor wie

Professionals in zorg, onderwijs en welzijn.

Aanmelden

Zie agenda voor tijd en plaats bij open inschrijving.

In company

Deze training wordt op verzoek op elke locatie in Nederland aangeboden.

Kosten

Open inschrijving: €125,- per persoon
In company: €650,- (max. 20 deelnemers)

Accreditatie

SKJ 5,5 punten