training

Werken met de meldcode huiselijk geweld

Eén volwassene die liefdevol en betrouwbaar handelt, kan het verschil maken voor een kind dat leeft in een onveilige opvoedsituatie. Wil jij die ene volwassene zijn?

Werken vanuit de meldcode ervaren professionals vaak als een hoge drempel. Alsof je bij de start van de meldcode al een oordeel velt over ouders en de opvoedsituatie. Werken vanuit de meldcode betekent dat je stap voor stap, in dialoog met betrokkenen, een zorgvuldig besluitvormingsproces doorloopt. Met altijd de mogelijkheid om tussentijds de meldcode af te ronden. Werken vanuit de meldcode betekent niet automatisch melden bij Veilig Thuis. Het betekent vooral dat je in samenspraak met betrokkenen op een transparante en liefdevolle wijze gaat signaleren en handelen. Met altijd het doel dat een mogelijk onveilige situatie voor alle betrokkenen veilig(er) wordt.

Werken vanuit de meldcode vraagt nogal wat aan vaardigheden van de professional:

  • Vanuit meerzijdige partijdige basishouding verbinden met alle gezinsleden
  • Vanuit de verbinding kunnen positioneren
  • Duidelijk onderscheid kunnen maken tussen objectieve en subjectieve signalen
  • Zorgvuldig rapporteren
  • Samenwerken met andere professionals
  • Verantwoording afleggen van alle (deel)stappen

Training

Bovenstaande vaardigheden kun je leren in een training die ik in afstemming met de opdrachtgever op maat ontwikkel. De duur van de training is vanaf één dagdeel tot en met zes dagdelen.  

Wil je in ieder geval één expert in je team dan raad ik aan om training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld te volgen.

Voor wie

Beroepskrachten in (jeugd)zorg, onderwijs, kinderopvang en welzijn.

In company

Salouz biedt rond het signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties trainingen op maat. Informeer naar de mogelijkheden bij m.vermeulen@salouz.nl

Kosten

€650,- per dagdeel (op locatie van de opdrachtgever)