Training

Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de eigen organisatie en zorgt voor deskundigheidsbevordering van directe collega’s.

Gedurende drie trainingsdagen worden deelnemers (max 8) getraind in de functie tot aandachtsfunctionaris. Om deze functie goed te kunnen uitvoeren dient de aandachtsfunctionaris te beschikken over de volgende competenties:

  • Collega’s coachen in het werken vanuit de Meldcode, daarbij oog voor de persoon, het proces en de inhoud
  • Bijdragen aan implementatie van de Meldcode in de organisatie
  • Samen met je team reflecteren op het werken vanuit de onderliggende waarden van de Meldcode
  • Gestructureerd leiding te geven aan casuïstiekbespreking waarbij sprake is van (dreigende) onveiligheid van gezinsleden
  • Profileren

Inhoud training

Voorafgaand aan de start van de training worden de persoonlijke leervragen van de deelnemers geïnventariseerd.
Globaal ziet de training er als volgt uit:

Dag 1

Thema 1: Visie op ouderschap bij (dreigende) onveiligheid binnen het gezin
Thema 2: Dilemma’s van professionals bij aanpak huiselijk geweld
Thema 3: Signaleren van onveiligheid
Thema 4: Meldcode; kaders en kansen

Dag 2

Thema 1: Gespreksvoering binnen de meldcode
Thema 2: Implementeren van de meldcode
Thema 3: Profileren

Dag 3

Thema 1: Advisering en coaching van collega’s
Thema 2: Persoonlijk begeleiden
Thema 3: Taken van aandachtsfunctionaris ( vervolg)

Digitale omgeving

Deelnemers krijgen toegang tot een digitale omgeving waar zij actuele bijdragen rond huiselijk geweld kunnen ‘halen’ en ‘brengen’.

Deelnemers kunnen de meldcode van de eigen organisatie zonder meerkosten laten toetsen.

Voor wie

Professionals die werkzaam zijn binnen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp of GGZ.

Voor deelname aan deze training wordt enige voorkennis over het werken met de meldcode verondersteld.

Wanneer u geen basiskennis heeft over de meldcode, maar wel de training tot aandachtsfunctionaris wil volgen, neem dan even contact op met Maria Vermeulen ( 06-18501654). We zoeken dan naar een passende oplossing.

Open inschrijving

Zie de agenda voor tijd en plaats. Er is maximaal plaats voor 8 deelnemers.

Kosten

€650,- per persoon (inclusief reader, certificaat en lunches)

Accreditatie

SKJ 28 punten