Over Salouz

by M. Vermeulen

Over Salouz

Salouz is een organisatie voor training en opvoedondersteuning. Salouz vormt de voortzetting van de afdeling Advies Training en Toerusting van Stichting Timon. Salouz is een afgeleide van het Latijnse woord Salus dat ‘veilig’, ‘geborgen’ en ‘welzijn’ betekent. De activiteiten vanuit Salouz staan in het teken van het bevorderen van veilig opvoeden en groeien van jeugdigen.

Vanuit Salouz werken we samen met zorgorganisaties, scholen, centra voor Jeugd en Gezin en kerken. We streven er naar om opvoedgemeenschappen te creëren en te bevorderen. We doen dit door het geven van cursussen en trainingen, het bieden van train-de-trainers en het beleidsmatig meedenken over thema’s die veilig opvoeden en opgroeien raken.

Maria Vermeulen

Als eigenaar van Salouz stel ik mij graag voor. Sinds vijfentwintig jaar ben ik met hart en ziel betrokken bij hulpverlening aan ouders en kinderen. De eerste achttien jaar als uitvoerend gezinsbegeleider, de laatste jaren als trainer van professionals en als cursusleider van verschillende opvoedcursussen. Als ik nadenk over mijn ontwikkeling als professional zijn er drie  belangrijke momenten geweest.  Perioden waarin een mind-shift meemaakte die mijn werk een wezenlijke wending en verdieping gaf:

Contextuele gedachtengoed

Eind jaren negentig leerde ik het contextuele gedachtengoed van Nagy kennen. Het besef van zijnsloyaliteit van kinderen, nieuwe kennis over geven en ontvangen in horizontale en verticale relaties en het vòòrkomen van parentificatie gaf mij een heel andere kijk op de ouder-kindrelatie. Ik leerde de ouder-kindrelatie kennen als de relatie van de hoop. Ik kreeg het indringende besef dat kinderen niet gered moeten worden van hun ouders, maar dat ouders gered moeten worden voor hun kinderen.  Ik leerde vanuit deze overtuiging de noodzaak van meerzijdige partijdigheid.

Sociale Netwerk Strategieën

De kennismaking met sociale netwerkstrategieën, zes jaar geleden, maakte een paradigmashift bij mij teweeg. Riet Portengen wist op een achteloze achternamiddag voor elkaar te krijgen dat ik zag hoe we ik als hulpverlener het sociaal kapitaal van gezinnen jarenlang geen recht gedaan had. Ik leerde dat niet het netwerk in dienst moet staan van de hulpverlener, maar de hulpverlener in dienst van het netwerk. Inzichten die erg aansloten bij groeiende intuïtieve kennis waar ik nog geen woorden voor gevonden had.

Beweging van Nieuwe Autoriteit

De beweging van Nieuwe Autoriteit gaf mij vernieuwende inzichten met betrekking tot gezag. Ik leerde hoe ouders zich kunnen focussen op kracht in plaats van op macht. Deze beweging gaf mij antwoorden voor de vele ouders die worstelen met het goed uitoefenen van gezag.

Alle vaardigheden die ik vanuit verschillende methodieken geleerd heb, staan in dienst van het uitdragen van de overtuigingen die ik hierboven beschreven heb. Daar waar ik veilig opvoeden en opgroeien kan (helpen) bevorderen, stel ik mijn verworven kennis en inzichten graag ter beschikking voor ouders en professionals.

Neem gerust contact op met:

Salouz
Dubbeldamseweg Zuid 264
3312 KS Dordrecht
Tel.: 06-18501654
E-mail: m.vermeulen@salouz.nl

Top
X