by M. Vermeulen

Over Salouz

Salouz is een organisatie voor training en opvoedondersteuning. Salouz vormt de voortzetting van de afdeling Advies Training en Toerusting van Stichting Timon. Salouz is een afgeleide van het Latijnse woord Salus dat ‘veilig’, ‘geborgen’ en ‘welzijn’ betekent. De activiteiten vanuit Salouz staan in het teken van het bevorderen van veilig opvoeden en groeien van jeugdigen.

Vanuit Salouz werken we samen met zorgorganisaties, scholen, centra voor Jeugd en Gezin en kerken. We streven er naar om opvoedgemeenschappen te creëren en te bevorderen. We doen dit door het geven van cursussen en trainingen, het bieden van train-de-trainers en het beleidsmatig meedenken over thema’s die veilig opvoeden en opgroeien raken.

Maria Vermeulen

Mijn naam is Maria Vermeulen. Sinds 30 jaar ben ik betrokken als professional bij jeugdzorg. De laatste tien jaar ben ik op een natuurlijke manier in het trainersvak gegroeid. Inmiddels ben ik bevoegd docent en ontwikkelaar binnen het domein van jeugdzorg en ouderbegeleiding. Behalve trainer vanuit Salouz ben ik docent op een deeltijdopleiding HBO-Pedagogiek ( Driestar-Educatief).

Bij de ontwikkeling van mijn trainingen laat ik mij inspireren door drie gebieden. Allereerst mijn persoonlijke ervaringen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Als moeder van vijf kinderen heb ik ontdekt dat opvoeden een ontdekkingstocht is waarvan de ontdekkingen vaak niet in de boeken te vinden zijn. Maar ook mijn persoonlijke hulpverlenerservaringen vormen een inspiratiebron voor mijn trainingen.

In de tweede plaats vind ik theoretische onderbouwing van mijn trainingen erg belangrijk. Ik heb veel verrijking gevonden in de volgende drie stromingen:
1. Contextueel denken
2. Ouderschapstheorie van Alice van der Pas
3. Oplossingsgericht denken
Voor mij liggen deze drie theoretische concepten in elkaars verlengde en benut ik ze alle drie op een zich elkaar versterkende manier.
Tot slot ben ik er van overtuigd dat naast vakinhoudelijke expertise ook onderwijskundige vaardigheden van belang zijn om een goede trainer/docent te kunnen zijn. Daarom heb ik mij didactisch geschoold en bouw ik mijn trainingen op de volgende pijlers die horen bij Activerend Opleiden:
– Werken vanuit een fundament ( missie en visie)
– Gebruik maken van breinprincipes ( focus, herhaling, emoties prikkelen, etc.)
– Aansluiten bij verschillende leerstijlen
– Variatie in werkvormen
– Benutten van verschillen
– Motiveren en stimuleren
– Toetsen van resultaten
Het gebruik van deze pijlers zorgt er voor dat ik trainingen ontwerp die afwisselend en diepgaand zijn en gericht op daadwerkelijke uitbreiding van vaardigheden van deelnemers.

Neem gerust contact op met:

Salouz
Wijnie Jabaaijlaan 31
3312 KA Dordrecht
Tel.: 06-18501654
E-mail: m.vermeulen@salouz.nl

Top