Training Signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties

by M. Vermeulen

Training Signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties:

Eén volwassene die liefdevol en betrouwbaar handelt, kan het verschil maken voor een kind dat leeft in een onveilige opvoedsituatie. Wil jij die ene volwassene zijn? Volg de training Signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties. Gedurende twee trainingsdagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inhoud:

Trainingsdag 1: Signaleren

 • Quickscan over geweld en kindermishandeling
 • Eigen waarden, normen en grenzen t.a.v. pedagogische situaties
 • Risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van kindermishandeling
 • Signaleringsproces; signaleren, consulteren en wegen
 • Dilemma´s, twijfels en weerstanden
 • Praten met kinderen/jongeren bij signalen van onveiligheid

 Trainingsdag 2: Handelen en Samenwerken

 • De wet Meldcode; meldrecht, meldplicht en zorgplicht
 • Privacy en dossiervorming
 • Taken en verantwoordelijkheden binnen de hulpverlening
 • Casuïstiekbespreking a.d.h.v. de Incident Methode
 • Gespreksvaardigheden ( met acteur)
  • Zorgverkennende gesprek met ouders
  • Grensstellende gesprek met ouders
 • Verwijzen en melden

Werkboek:

Cursisten krijgen een uitgebreide reader ( 80 pagina’s) die ontwikkeld is vanuit de organisatie Trainers Huiselijk Geweld.

Voor wie:

Beroepskrachten in (jeugd)zorg, onderwijs, kinderopvang en welzijn.

Open inschrijving:

In samenwerking met de organisatie Groene Lijn biedt Salouz in het voorjaar 2017 de training aan  op de volgende locaties:

Goes, Rijen en Amsterdam. Inschrijven kan via Groenelijn.com

In company:

Salouz biedt rond het signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties trainingen op maat. Informeer naar de mogelijkheden bij m.vermeulen@salouz.nl

Wat nemen deelnemers mee uit de training:

“Hoe belangrijk het is om dicht naast de ouder te gaan staan! Dat je daarmee het vertrouwen van de ouder kan winnen en dat je dan d.m.v. de kunst van vragen stellen een goed gesprek kan hebben!”

“Voor een kind dat mishandeld wordt kan één liefdevol persoon al het verschil maken. Niet bang zijn om het gesprek aan te gaan met ouders/kinderen.”

Top