by M. Vermeulen

Training “Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling”

Een aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de eigen organisatie en zorgt voor deskundigheidsbevordering van directe collega’s. De aandachtsfunctionaris is procesbegeleider en vraagbaak binnen de eigen organisatie. Deze training is alleen geschikt voor deelnemers die een basistraining over het werken vanuit de Meldcode reeds gevolgd hebben.

Inhoud van de training:

Gedurende deze drie dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1:

  • Kennisquiz rondom rechten, plichten en verantwoordelijkheden vanuit de Meldcode
  • Taken van aandachtfunctionaris
  • Samenwerken met ouders
  • Begeleiden van dilemma’s

Dag 2:

  • Casuïstiekbespreking vanuit Meldcode
  • Voeren van adviesgesprekken met collega’s (op inhoud en proces)
  • Themakeuze vanuit deelnemers

Dag 3:

  • Meldcodecheck binnen eigen organisatie
  • Profileren als aandachtsfunctionaris binnen de organisatie
  • Implementatieplan

Open inschrijving:

Wanneer? Zie agenda voor tijd en plaats

Aantal deelnemers? maximaal 8

Kosten            : € 650 per persoon (inclusief reader, certificaat en lunches)

Accreditatie   : SKJ 28 punten

Informatie en aanmelden:

m.vermeulen@salouz.nl

Zo kijken deelnemers terug

“Heel veel meer kennis. Leuke werkvormen. Indrukwekkende verhalen, leerzame filmpjes. Concreet oefenen met gesprekken, zeker de moeite waard”.

“Bewustwording concrete invulling taak als aandachtfunctionaris. Praktische tools meegekregen”.

Top