Training Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

by M. Vermeulen

Training “Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling”

Een aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de eigen organisatie en zorgt voor deskundigheidsbevordering van directe collega’s. De aandachtsfunctionaris is procesbegeleider en vraagbaak binnen de eigen organisatie. Deze training is alleen geschikt voor deelnemers die een basistraining over het werken vanuit de Meldcode reeds gevolgd hebben.

Inhoud van de training:

Gedurende twee dagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1:

 • Kennisquiz rondom rechten, plichten en verantwoordelijkheden vanuit de Meldcode
 • Taken van aandachtfunctionaris
 • Meldcodecheck binnen eigen organisatie
 • Begeleiden van dilemma’s
 • Samenwerken met ouders
 • Voeren van adviesgesprekken met collega’s

Dag 2:

 • Adviesgesprekken verdiepen
 • Casussen bespreken
 • Gesprekstechnieken voor verschillende soorten gesprekken
 • Checklist aandachtsfunctionaris
 • Implementatieplan leren opstellen
 • Je profileren als aandachtsfunctionaris
  binnen de organisatie

Open inschrijving:

De training tot aandachtfunctionaris wordt aangeboden bij open inschrijving. De eerstvolgende training staat gepland op:

Wanneer         : 9 maart en 30 maart 2021

Waar               : Dordrecht

Kosten            : € 375 (inclusief reader, certificaat en lunches)

Informatie en aanmelden:

m.vermeulen@salouz.nl

Zo kijken deelnemers terug

“Heel veel meer kennis. Leuke werkvormen. Indrukwekkende verhalen, leerzame filmpjes. Concreet oefenen met gesprekken, zeker de moeite waard”.

“Bewustwording concrete invulling taak als aandachtfunctionaris. Praktische tools meegekregen”.

Top
X