Home

by M. Vermeulen

Cursus Opvoeden
Met hart en hoofd.

Kinderen tot volwassenheid brengen is een levenstaak.
Alle ouders hebben over opvoeden zo hun vragen.

Meer informatie?

Cursus
Goed Kwaad

Elk kind is wel eens boos. Boosheid is een menselijke emotie.
Maar op een goede manier met die emotie omgaan is een hele kunst.

Meer informatie...

Cursus
Tijd voor Puberteit

De pubertijd is een geweldige periode. De laatste fase
van de opvoeding. Nog even en uw kind is een volwassen persoon.

Meer informatie...

Cursus
Seksualiteit goed voorbereid.

Jongeren hebben het nodig om van jongs af aan
begeleid te worden in hun seksuele ontwikkeling en vorming.

Meer informatie...

Opvoedcursussen

Kinderen tot volwassenheid brengen is een levenstaak. Alle ouders hebben over opvoeden zo hun vragen.

Meer informatie

Elk kind is wel eens boos. Boosheid is een menselijke emotie. Maar op een goede manier met die emotie omgaan is een hele kunst.

Meer informatier

De pubertijd is een geweldige periode. De laatste fase van de opvoeding. Nog
even en uw kind is een volwassen persoon.

Meer informatie

Jongeren hebben het nodig om van jongs af aan begeleid en opgevoed te worden op het gebied van hun seksuele ontwikkeling en vorming.

Meer informatie

Preventie en aanpak kindermishandeling

Eén volwassene die liefdevol en betrouwbaar handelt, kan het verschil maken voor een kind dat leeft in een onveilige opvoedsituatie. Wil jij die ene volwassene zijn?

Meer informatie

Een aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de eigen organisatie en zorgt voor deskundigheidsbevordering van directe collega’s.

Meer informatie

Aan de hand van (actuele) casuístiek gaan we aan de slag rond het werken met de Meldcode.
Meer informatie

Wilt u advies over het te voeren beleid rond de aanpak en preventie van kindermishandeling binnen uw school, kerk of gemeente?
Meer informatie

1Gezin1Plan; netwerkgericht begeleiden van gezinnen. Basisattitude van de gezinsbegeleider volgens de ouderschapstheorie van Alice van de Pas en veel meer…

Meer informatie

Seksualiteit is een kwetsbaar onderdeel van het mens-zijn. Als er in de ontwikkeling scheefgroei ontstaat kan dat levenslange gevolgen hebben. Kinderen en jongeren begeleiden in hun seksuele ontwikkeling vraagt om ‘taal’ en om fijngevoeligheid.
Meer informatie

Trainingen (kerkelijk) vrijwilligers

Een kind heeft duizend ouders. Natuurlijk, ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kind. Maar ook buren, vrienden, grootouders en mensen uit de kerk.
Meer informatie

In onze samenleving is een grote belangstelling voor laagdrempelige opvoedondersteuning aan ouders.
Meer informatie

Jaarlijks zijn binnen Nederland meer dan 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.
Meer informatie

Overige trainingen

Praten over God tijdens de hulpverlening? Veel hulpverleners vinden dat lastig of niet nodig, vooral als ze zelf niet gelovig zijn. Dat terwijl religie van grote invloed is op alle levensterreinen.

Meer informatie

    VERZOEK TOT TERUGBELLEN

    Wij trainen in aandacht voor en kennis over veilig opvoeden en opgroeien!

    Wilt u worden teruggebeld over een onderwerp op deze site? Verstuur bijgaand verzoek en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Bel ons gerust op 06 – 18501654 tussen 09:00 and 18:00 Maandag tot en met Vrijdag — we kijken uit naar het gesprek en hoe wij uw bedrijf of instelling kunnen helpen.

    Top