Training

Seksuele ontwikkeling, risicogedrag en misbruik

Ieder kind maakt zijn eigen seksuele ontwikkeling door. Seksualiteit is een kwetsbaar onderdeel van het mens-zijn. Als er in de ontwikkeling scheefgroei ontstaat bijvoorbeeld door seksueel misbruik kan dat levenslange gevolgen hebben.

Kinderen en jongeren begeleiden in hun seksuele ontwikkeling vraagt om ‘taal’ en om fijngevoeligheid. Als seksualiteit een vanzelfsprekend thema wordt in de begeleiding van kinderen/jongeren en opvoeders, zult u als begeleider ook beter en sneller signalen van mogelijk seksueel misbruik opvangen.

 • Seksualiteit, intimiteit en erotiek
 • Feiten en cijfers over seksuele ontwikkeling, seksuele voorlichting en seksueel misbruik
 • Vragen en bevraagd worden over seksualiteit
 • Waarden en normen rond seksualiteit / expliciteren van eigen waarden en normen
 • Gespreksvoering rondom casuïstiek waar impliciet of expliciet een vraag ligt rond seksuele ontwikkeling
 • Seksueel misbruik
 • Signaleren van seksueel misbruik aan de hand van casuïstiek ( indien mogelijk van deelnemers)
 • Daderprofielen
 • Gevolgen van seksueel misbruik
 • Duiden van seksueel gedrag middels het Vlaggensysteem

In samenwerking met een trainingsacteur:

 • Gespreksvoering met kinderen / jongeren en ouders bij (signalen van) seksueel misbruik
 • Seksueel misbruik binnen pastorale of hulpverleningsrelaties
 • Preventie van seksueel misbruik

Werkboek

Deelnemers krijgen een reader met relevante achtergrondartikelen

Voor wie

Ambulant begeleiders, beroepsopvoeders, Gezinsbegeleiders, Jeugdleiders, Opbouwwerkers, pastoraal werkers, leerkrachten

In company

Vanuit Salouz voeren we deze training in company uit. De exacte invulling van de training wordt vooraf met de opdrachtgever afgestemd.

Kosten

Op aanvraag