Training “Seksuele ontwikkeling, risicogedrag en misbruik”

by M. Vermeulen

Training: Seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en seksueel misbruik

Ieder mens is een seksueel wezen. Ieder kind maakt zijn eigen seksuele ontwikkeling door.  Seksualiteit is een kwetsbaar onderdeel van het mens-zijn. Als er in de ontwikkeling scheefgroei ontstaat bijvoorbeeld door seksueel  misbruik kan dat levenslange gevolgen hebben. Kinderen en jongeren begeleiden in hun seksuele ontwikkeling vraagt om ‘taal’ en om fijngevoeligheid. Als seksualiteit een vanzelfsprekend thema wordt in de begeleiding van kinderen/jongeren en opvoeders, zult u als begeleider ook beter en sneller signalen van mogelijk seksueel misbruik opvangen.

Inhoud:

Dag 1:

Seksualiteit, intimiteit en erotiek
Feiten en cijfers over seksuele ontwikkeling, seksuele voorlichting en seksueel misbruik
Vragen en bevraagd worden over seksualiteit
Waarden en normen rond seksualiteit / expliciteren van eigen waarden en normen
Gespreksvoering rondom casuïstiek waar impliciet of expliciet een vraag ligt rond seksuele ontwikkeling

Dag 2:

Seksueel misbruik
Signaleren van seksueel misbruik aan de hand van casuïstiek ( indien mogelijk van deelnemers)
Daderprofielen
Gevolgen van seksueel misbruik
Duiden van seksueel gedrag middels het Vlaggensysteem

Dag 3:

In samenwerking met een  trainingsacteur:

Gespreksvoering met kinderen / jongeren en ouders bij (signalen van) seksueel misbruik
Seksueel misbruik binnen pastorale of hulpverleningsrelaties
Preventie van seksueel misbruik

Werkboek:

Deelnemers krijgen een reader met relevante achtergrondartikelen

Voor wie:

Ambulant begeleiders, beroepsopvoeders, Gezinsbegeleiders, Jeugdleiders, Opbouwwerkers, pastoraal werkers

Open inschrijving:

Deze cursus wordt aangeboden in Dordrecht op de volgende data: 11-09, 25-09 en 02-10 2018

Kosten: € 645 ( Salouz biedt haar trainingen BTW-vrij aan)

In company:

Salouz biedt rond het signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties trainingen op maat. Informeer naar de mogelijkheden bij m.vermeulen@salouz.nl

Top