by M. Vermeulen

Training “Werken met Reformatorische Ouders”

Praten over God tijdens de hulpverlening? Veel hulpverleners vinden dat lastig of niet nodig, vooral als ze zelf niet gelovig zijn. Dat terwijl religie van grote invloed is op alle levensterreinen en bepalend bij de wijze waarop binnen gezinnen problemen geduid en opgelost worden.

Deze training richt zich op professionals die te maken hebben met gezinnen of gezinsleden die opgroeien in een zogenaamde wij-cultuur. We zullen tijdens deze workshop de focus leggen op de orthodox-christelijke / reformatorische gemeenschap. Deze training gaat over waarden van gesloten gemeenschappen, respecteren van de geloofsovertuiging, spreken van ‘de gezinstaal’, het zorgvuldig en methodisch inbrengen van de geestelijke dimensie binnen gesprekken en het opbouwen van vertrouwen.

Op een interactieve wijze zullen kennis, visie en vaardigheden aan de orde komen.

Inhoud

De training kan één of twee dagdelen bevatten. In het geval de opdrachtgever kiest voor twee dagdelen zal samengewerkt worden met een trainingsacteur.

  • Kennismaking en introductie thema
  • Kenmerken van een wij-cultuur en ik-cultuur en opvoedkundige implicaties
  • Quick-scan ‘Wat is reformatorisch’
  • Thema’s binnen reformatorische cultuur (gezag, gezinsvorming, man/vrouw verhouding, kerkgang)
  • Communiceren vanuit vijf dimensies met focus op de geestelijke dimensie
  • Oefenen rond gespreksvoering vanuit vijfde dimensie
  • Verzamelen van do’s en dont’s n.a.v. input van deze training

Voor wie

  • Professionals in zorg, onderwijs en welzijn

Werkboek

Deelnemers krijgen een reader met daarin een aantal artikelen die aansluiten bij het thema.

Waar

Zie agenda voor tijd en plaats

Wanneer

Zie agenda voor tijd en plaat

Kosten

€ 95,- per persoon

Accreditatie

SKJ 5,5 punten

Info

m.vermeulen@salouz.nl

Waardering:

“Onwijs veel informatie over achtergronden/denkwijzen binnen de reformatorische gezinnen, maar ook bruikbare handvatten binnen gespreksvoering/benaderbaarheid naar gezinnen toe”.

“Meer inzicht in achtergronden van het geloof, verwerking in het gezinsleven. Inzicht in wij-cultuur”.

Top