Training Sterk netwerk voor (kerkelijk) vrijwilligers

by M. Vermeulen

Training Sterk netwerk voor (kerkelijk) vrijwilligers

Een kind heeft duizend ouders. Natuurlijk, ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kind. Maar ook buren, vrienden, grootouders en mensen uit de kerk dragen een steentje bij aan de opvoeding. Salouz activeert kerken zich in te zetten voor (kwetsbare) kinderen binnen de kerk en in de wijk. Deze training bestaat uit een gevarieerd aanbod van kennis, visie en vaardigheden rond het bieden van informele zorg. Deze training geeft een mooie kans voor samenwerking tussen kerk en burgerlijke gemeente. Een aantal burgerlijke gemeentes biedt subsidie voor deze training aan kerkelijk vrijwilligers. Informeer naar de mogelijkheden binnen de burgerlijke gemeente. Bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. Indien nodig denken wij graag mee met het indienen van een subsidieverzoek.

Inhoud:

In vijf bijeenkomsten van twee en een half uur komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Met ouders in gesprek over het ouderschap en opvoeden
  • Hoe maak je een goede netwerkanalyse?
  • Signaleren en bespreekbaar maken van onveiligheid binnen opvoedsituaties
  • Rouw en verlies bij kinderen ( verlies door overlijden en door echtscheiding)

Werkboek:

Deelnemers krijgen een reader die bestaat uit een aantal artikelen die aansluiten bij de thema’s.

Voor wie:

  • Vrijwilligers die contact hebben met gezinnen;
  • Pastorale medewerkers;
  • Predikanten / ouderlingen / diakenen
  • Jeugdwerkleiders

Waar:

Op elke gewenste locatie in Nederland

Wanneer:

Data worden vastgesteld in overleg met de organiserende kerk of gemeente.

Informatie:

m.vermeulen@salouz.nl

Dit zeggen deelnemers op de vraag wat zij hebben geleerd:

“Beter luisteren naar hulpvrager. Goede vragen kunnen stellen. Niet gelijk met oplossingen aan komen draven”.

“Bewustwording, ook dat kleine dingen (aandacht, gesprekstechnieken, vragen) soms veel in gang kunnen zetten. Meer ‘alert’ zijn op zorgvragen / problemen”.

Top