by M. Vermeulen

Seksualiteit: goed voorbereid!

Jongeren hebben het nodig om van jongs af aan begeleid en opgevoed te worden op het gebied van hun seksuele ontwikkeling en vorming. Met kinderen en jongeren in gesprek gaan over seksualiteit en intimiteit doet ouders niet zelden blozen. Het vraagt best veel wijsheid en moed om de juiste woorden op het juiste moment te kiezen. Deze cursus biedt ouders een handreiking. Door deze cursus in groepsverband te organiseren, krijgen ouders gelegenheid om hun ervaringen met andere ouders te delen. De praktijk leert dat ouders daar enorm veel steun aan ervaren.

In een aantal burgerlijke gemeenten wordt er subsidie verleend voor het organiseren van deze cursus.

Inhoud:

In twee of vier bijeenkomsten wordt stil gestaan bij de volgende thema’s:

  1. Seksuele opvoeding begint in de babytijd!
  2. Verschillende ontwikkelingsfases van seksualiteit
  3. In gesprek gaan over seksualiteit
  4. Kinderen helpen eigen wensen en grenzen te ontwikkelen en hierover te communiceren

De training is gebaseerd op Bijbelse waarden

Werkboek:

Deelnemers krijgen een uitgebreid werkboek dat zij gedurende de cursus doornemen. Door middel van vragen en opdrachten gaan de deelnemers actief aan de slag met de aangeboden theorie. De werkboeken zijn ook los te bestellen. ( € 20 per werkboek) via m.vermeulen@salouz.nl

Voor wie:

Ouders en (beroeps)opvoeders met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar.

Waar:

Op elke gewenste locatie in Nederland

Wanneer:

Data worden vastgesteld in overleg met de organiserende school, kerk of gemeente.

Train de trainer:

Wilt u deze cursus aanbieden  vanuit uw eigen kerk of organisatie met uw eigen trainers/cursusleiders? Informeer naar de mogelijkheden van train-de-trainer.

Informatie:

m.vermeulen@salouz.nl

Ouders zeggen het volgende mee te nemen vanuit de cursus:

“Inzicht in de ontwikkeling van de seksuele ontwikkeling van kinderen. Het heeft ons meer inzicht gegeven en meer ontspannenheid”

”Weerbaarheid, weten op welke manier je vragen over seksualiteit kunt beantwoorden en de seksualiteit/voorlichting een plek te geven”

Top